Zarządzanie zasobami ludzkimi

Zatrudnieni pracownicy pracują na sukces i zyski firmy. W firmie zatrudniającej kilka osób, łatwiejsza jest komunikacja oraz ułożenie relacji pomiędzy nimi. W dużych firmach, które zatrudniają kilkadziesiąt lub kilkaset osób konieczne jest wypracowanie spójnego modelu zarządzania personelem. Dobry system powoduje, że potrzeby i oczekiwania pracowników są zaspokojone . W zamian za to wykonują swoja pracę najlepiej jak potrafią. Proces zarządzania zasobami ludzkimi obejmuje planowanie zatrudnienia w poszczególnych działach, rekrutację nowoprzyjętych pracowników, wdrożenie ich w zasady funkcjonujące w całej firmie oraz w jej poszczególnych działach, cykliczna ocena efektów pracy. Aby wpływać na wzrost efektywności ich pracy, a dzięki temu podnieść zysk, firma często korzysta ze szkoleń pracowniczych, które podnoszą kwalifikacje i dają efekty finansowe. Jednym z etapów, o którym pracodawcy zapominają, jest motywowanie pracowników, co jest bardzo istotne i wpływa na efektywność, zaangażowanie, oddanie oraz przywiązanie do firmy.