Użyteczność badań marketingowych

Badania marketingowe to systematyczny proces zbierania informacji o potrzebach i oczekiwaniach odbiorców, oceny oferowanych produktów i usług, monitoringu popytu i sprzedaży, skuteczności strategii marketingowej, trafności określonej polityki cenowej oraz kanałów dystrybucji i form sprzedaży. Systematyczna analiza pozwala na podejmowanie skutecznych decyzji biznesowych i dalszej promocji i reklamy. Istnieje kilka najbardziej popularnych form przeprowadzania badań marketingowych. Skuteczną analizę zapewniają badania ankietowe, które polegają na zadawaniu pytań badanym, często wprost co sądzą o danym produkcie, jego opakowaniu, cechach, cenie, smaku. Ankieta może być przeprowadzona bezpośrednio z respondentem, pocztą lub telefonicznie. Dużą popularność zyskuje zogniskowany wywiad grupowy, zwany również badaniem focusowym. Polega on na zorganizowaniu spotkania kilku osób, które dyskutują ze sobą o cechach i jakości danego produktu. Dyskusją kieruje moderator, który jednak nie ingeruje w wypowiedzi badanych.