Restrukturyzacja w firmie

Redukcja zatrudnienia oraz zwalnianie personelu jest okresem trudnym zarówno dla pracowników jak i dla kierownictwa. Planując je należy wziąć pod uwagę czynniki ekonomiczne oraz społeczne. W zależności od przyczyny planowanych zwolnień przełożeni powinny informować pracowników o danej sytuacji, o tym co może nastąpić oraz jak się do tego przygotować. Zdarza się, że szefowie chcą utrzymać problemy w tajemnicy, jednak nie jest to możliwe. Gdy stajemy przed koniecznością wytypowania osób do zwolnienia, najczęściej kierujemy się zajmowanym przez dana osobę stanowiskiem, stażem pracy. Właściciele firm powinni dbać o odpowiednią formę przeprowadzenia procesu. Są sytuacje gdy pracodawca w danym momencie nie może zwolnić pracownika – dotyczy to kobiet w ciąży – ale z umową na czas nieokreślony lub na matki lub ojcowie na urlopie macierzyńskim lub tacierzyńskim. Również emeryci, którym brakuje do emerytury 4 lata nie mogą otrzymać wypowiedzenia z pracy podobnie jak członkowie związków zawodowych.