Negocjacje w biznesie

Prowadząc biznes lub będąc pracownikiem każdego dnia wykorzystujemy zasady negocjacji. Negocjacje są procesem komunikacji, gdzie w modelowym schemacie, każda ze stron rezygnuje z części swoich żądań na rzecz obustronnego porozumienia. Celem negocjacji nie jest zwycięstwo, ale porozumienie i zadowolenie każdej ze stron. Dyskusje biznesowe nie są łatwym procesem. Aby zakończyły się powodzeniem konieczne jest przeprowadzenie ich przez przygotowanych do tego osób. Negocjatorzy muszą z jednej strony dążyć do porozumienia ale również pamiętać o interesach strony, którą reprezentuje. Są sytuacje gdy negocjacje nie są możliwe, gdy któraś ze stron ma postawę zamkniętą i nie zamierza ustąpić w żadnej sprawie. Bywają również sytuacja, które nie podlegają negocjacjom z założenia, gdy przeciwstawiane są skrajnie różne, a interesy oby partnerów nie do pogodzenia. Tak trudne negocjacje najczęściej dotyczą wielkich firm oraz wielomilionowych kontaktów, w codziennych interesach najczęściej dyskutujemy o cenach, o terminach i warunkach dostaw lub terminie płatności.