Tempo życia w XXI w. jest bardzo wysokie, ludzie pracują coraz więcej, bardzo często w stresie a zdobyte doświadczenie nie gwarantuje zatrudnienia. Dodatkowo żyjemy w epoce gdzie choroby cywilizacyjne zbierają swoje żniwo. Przyczynia się to w sposób bezpośredni do zainteresowana się wielu ludzi środkami mającymi na celu zabezpieczyć im przyszłość. Trend ten będzie stale wzrastał przez najbliższe lata. Polisa inwestycyjna jest bardzo dobrym sposobem inwestowania. Bardzo pomocne stają się polisy inwestycyjne, których popularność stale rośnie.  Skandia polisa inwestycyjna daje wiele ciekawych i nowych możliwości inwestowania zaoszczędzonych czy zarobionych pieniędzy. Przede wszystkim daje ona możliwość elastycznego inwestowania kapitału w  fundusze, umożliwiając jednocześnie ich zmianę bądź też swobodny przepływ kapitału pomiędzy funduszami. Polisa inwestycyjna daje także możliwość inwestycji kapitału  w fundusze o zagwarantowanej stopie zwrotu. Dodatkowym atutami są skrócenie czasu wypłacania świadczenia, pominięcie masy spadkowej, odroczenie podatku od zysków kapitałowych do momentu wypłaty świadczeń.