Przyłącze wody

Zanim wykonamy przyłącze wody do naszego domu musimy przebrnąć przez formalności, które często pochłaniają dużo czasu.
Zasady obowiązujące przy połączeniu sieci wodociągowej określone są w decyzji o warunkach zabudowy, o miejscu w którym wpięte zostanie przyłącze oraz zakresie rozbudowy sieci decyduje zakład wodociągowy.
Aby dostać warunki techniczne trzeba złożyć wniosek w zakładzie wodociągowym o przyłączenie sieci wodociągowej do którego dołączyć trzeba mapę sytuacyjno-wysokościową oraz wypis z rejestru gruntów oraz potwierdzenie własności nieruchomości. Jeżeli przyłącze będzie biegło przez działki sąsiadujące wtedy należy uzyskać pisemną lub notarialną zgodę ich właścicieli. Warunki, które wystawi nam zakład ważne są przez dwa lata i zawierać będą spis czynności jakie będziemy musieli wykonać aby móc korzystać z wodociągu.
Prace przy budowie wodociągu trzeba zlecić projektantowi lub architektowi, który ma do tego odpowiednie uprawnienia. Nasz zamiar rozpoczęcia prac należy zgłosić w starostwie lub w urzędzie gminy 30 dni przed rozpoczęciem prac. Trzeba przedstawić projekt zagospodarowania działki, opis techniczny instalacji oraz inne uzgodnienia.
Koszt przyłącza wody ponosi właściciel nieruchomości. Trzeba zapłacić za wydanie dokumentów dotyczących warunków technicznych budowy przyłącza, projekt i inne wymagania a także za prace ziemne oraz ułożenie wszystkich rur. Koszt budowy przyłącza wody w domu wynosi od 2 do 4 tysięcy złotych, a na zakup armatury trzeba przeznaczyć od 500 do tysiąca złotych.