Przyłącze wodociągowe

Przyłącze wodociągowe to połączenie wewnętrznej sieci wodociągowej zawierającej zawór oraz wodomierz z zewnętrzną siecią wodociągową.
Przed wykonaniem takiego przyłącza potrzebne nam będą dokumenty, które dostać możemy w odpowiednich urzędach.
Przyłącza wodociągowe koszt w skład tego wchodzą opłaty za dokumentacje, zapłata projektantowi lub architektowi, opłata prac ziemnych i położenie rur oraz zakup potrzebnych materiałów.
Koszt dotyczący wykonania przyłącza wodociągowego oraz studni wodomierzowej i koszty pomieszczenia w którym będzie znajdować się wodomierz główny oraz urządzenie wykonujące pomiary ponosi osoba ubiegająca się o jej budowę.
Opłaty za przyłączenie wodociągowe są różne zależy to przede wszystkim od dostawców. Przeciętna cena za 1 kilowat mocy przyłączeniowej waha się między 100 a 200 złotych.
Stawki za przyłącze wody ustalane są przez lokalne firmy komunalne, które są jednostkami organizacyjnymi poszczególnych gmin. Koszt związane z wykonaniem projektu technicznego przez projektanta lub architekta wynoszą od 1000 do 2500 złotych. Opłaty geodezyjne mieszczą się w granicach do 2000 złotych, a koszt warunków technicznych wydawanych przez zakład wodociągowy to około 150 złotych. Koszt podłączenia przyłącza sieci wynosić może do 2000 złotych. Dodatkowo za materiały potrzebne do wykonania przyłącza wodociągowego zapłacimy do 1000 złotych.
Podsumowując, aby wykonać przyłącze wodociągowe poza załatwieniem wszystkich formalności należy liczyć się z dość dużymi kosztami, które w poszczególnych miastach mogą się znacznie od siebie różnić.