Przyłącze

Przyłącze wodociągowe to przewód łączący wewnętrzną sieć wodociągowa znajdującą się w budynku złożona z wodomierza oraz zaworu za nim z zewnętrzną siecią wodociągową.
Aby przyłączyć budowę do sieci wodociągowej nie trzeba mieć pozwolenia, lecz trzeba zgłosić takie działania w firmie wodociągowej, która obsługuje rejon w którym budujemy dom. Do podjęcia takiego przedsięwzięcia potrzebne są następujące dokumenty:
*wydanie warunków technicznych- taki dokument możemy otrzymać w miejscowym Zakładzie Wodociągowym;
*projekt przyłącza- projekt ten wykonany być musi przez osobę, która ma odpowiednie uprawnienia, może to być architekt lub projektant, który współpracuje z Zakładem Wodociągowym;
*zgoda na bieg trasy przyłącza- dokument ten można uzyskać w Zespole Uzgadniana Dokumentacji Projektowej w danym mieście;
*zgoda na bieg trasy wodociągu Zakładu Wodociągowego- ten dokument może ale nie musi być potrzebny, zależy to od zasad panujących w zakładzie;
*plan sytuacyjny przebiegu przyłącza- musi on zawierać bieg sieci wodociągowej na terenie budowy a także poza nią, wykonana ma być na kopii mapy terenu.
Wszystkie koszty związane z kupnem materiałów, uzyskaniem dokumentów oraz cała praca budowlaną ponosi właściciel budowy lub inwestor, koszty te uzależnione są od długości jaką będzie miało to przyłącze. Dobrym rozwiązaniem aby zbudować łącze wodociągowe jest zatrudnienie lokalnej firmy wodno-kanalizacyjnej choć możliwe, że taniej wyniesie nas zatrudnianie kilku firm do poszczególnych etapów budowy. Koszt takiego przyłącza, które wykonane będzie przez firmę wodno- kanalizacyjną oscyluje w granicach 500 do 700 złotych.