Jak zrobić przyłącze wodociągowe krok po kroku

Zrobienie przyłącza wodociągowego nie jest sprawą prostą i szybką jak to mogło by się wydawać na pierwszy rzut oka. Wielu uważa, że poradzi sobie z tym samodzielnie, jednak bez specjalistycznej wiedzy jest to zadanie bardzo czasochłonne.
Jak zatem wykonać przyłącze wodociągowe krok po kroku ?
Pierwszym i podstawowym krokiem jest złożenie odpowiedniego wniosku w zakładzie wodociągów. Po wydaniu decyzji warunki techniczne są podstawą do wytworzenia projektu sieci wodociągowej.
Następnie należy wybrać się do projektanta z odpowiednimi uprawnieniami w celu przygotowania projektu.
Po tym, trzeba zgłosić zamiar rozpoczęcia prac do urzędu gminy lub starostwa, a gdy po 30 dniach nie nadejdzie odmowa, można rozpoczynać prace.
Budowę przyłącza może wykonać niezależny wykonawca lub zakład wodociągów, jednak przed rozpoczęciem prac jak i po ich zakończeniu muszą one zostać skontrolowane przez geodetę. Na początku wytycza on trasę jaką ma iść przyłącze. W fazie końcowej sprawdza on czy sieć została poprowadzona zgodnie z projektem i odnotowania odchyleń ód projektu.
Przed zasypaniem sieci, należy wezwać inspektora z zakładu wodociągowego, w celu sprawdzenia zgodności sieci z wytycznymi technicznymi, który potwierdzi to podpisując tak zwany protokół odbioru.
Przyłącze wodociągowe krok po kroku może się przydać nie jednej osobie, która po raz pierwszy wykonuje budowę domu. Jest to również bardzo dobre źródło wiedzy jak działają procedury w przypadku tworzenia sieci wodociągowej domu. Wiedza ta jest uniwersalna i może zostać wykorzystana w całym kraju.