Jak wiemy, jedna z implikacji teorii rynków efektywnych mówi, że, kupując papier wartościowy, nie możesz oczekiwać nienormalnie wysokiego zwrotu, czyli zwrotu wyższego niż zwrot równowagi. Wynika z tego, że sukces na rynku jest niemożliwy Wiele prowadzonych badań rzuciło światło na to, czy rzeczywiście doradcy inwestycyjni i fundusze lokacyjne (które czasami ściągają dość wyśrubowane prowizje od przystępujących do nich) odnoszą sukces na rynku. Jeden z prostszych testów polega na zebraniu rekomendacji zakupu i sprzedaży od grupy doradców inwestycyjnych i funduszy lokacyjnych oraz porównaniu wyników uzyskanej grupy akcji z wynikam: rynku jako całości. Czasami wybrane przez doradców pakiety były porównywane z pakietami akcji wybranymi metodą rzucania strzałkami do strony finansowe: wyciętej z gazety i przypiętej na tablicy do gry. ?Wall Street Journal” regularnie zamieszcza pozycję zatytułowaną Irwestment Dartboard, w której porównuje wyniki pakietów akcji wskazanych przez doradców inwestycyjnych z wynikami pakietów akcji, na które padły strzałki. Czy doradcy wygrywają? Ku ich wielkiemu zakłopotaniu, strzałki pokonują ich równie często co oni strzałki. Co więcej, nawet jeśli porównanie uwzględnia tylko doradców, którzy odnieśli w przeszłości sukces w prognozowaniu zmian na rynku, wyniki nie zawsze są dla nich korzystne.