Żeby na przyszłość nie mieć kłopotów związanych z udzieleniem przez bank kredytu czy pożyczki powinno się terminowo spłacać swoje zadłużenia. Jeżeli spłacamy w kasie bankowej możemy to zrobić w dniu, w którym upływa termin spłaty raty. Obecnie coraz więcej klientów bankowych spłaca swoje zobowiązania za pośrednictwem bankowości internetowej. W tym celu żeby nie mieć kłopotów z nieterminową spłatą powinno się odpowiednią należność przesłać na konto bankowe z dwu a nawet trzy ?dniowym wyprzedzeniem. Nie każdy bank księguje jednakowo. Jeżeli nie będą wpływały środki na konto bankowe na poczet zadłużenia, znowu będą kłopoty. Historia kredytowa będzie nie jasna. A pozytywne zweryfikowanie przez BIK osoby ubiegającej się o kredyt, to dla banku sygnał, że może nam zaufać i dostaniemy niżej oprocentowany kredyt o zmniejszonych procedurach. Kredytem nowym jest kredyt na dowód i ta propozycja oferowana jest właśnie dla terminowo spłacających swoje zadłużenie. Niektórzy zamiast BIK-u mylą się i wymawiają BIG. A BIG to jest biuro gospodarcze. Zajmuje się danymi kredytowymi, ale udzielanym firmom i zakładom. BIG współpracuje z BIK.Biuro informacji gospodarczej działa na podstawie ustawy o informacjach gospodarczych.