Wymóg dodatkowych zabezpieczeń kredytu jest ważnym narzędziem zarządzania ryzykiem kredytowym. Zabezpieczenie dodatkowe, czyli przedmiot własności przyrzeczony pożyczkodawcy jako rekompensata na wypadek niespłacenia kredytu, łagodzi konsekwencje negatywnej selekcji, ponieważ redukuje straty pożyczkodawcy spowodowane niewypłacalnością pożyczkobiorcy. Jeśli pożyczkobiorca nie spłaca kredytu, pożyczkodawca może sprzedać przedmiot zabezpieczenia i uzyskane środki przeznaczyć na pokrycie strat wynikających z niespłacenia kredytu. Szczególną formą zabezpieczenia dodatkowego, wymaganą przy udzielaniu kredytów handlowych, są tzw. salda kompensujące: przedsiębiorstwo otrzymujące kredyt zostaje zobowiązane do utrzymywania określonego minimum środków na rachunku czekowym w banku. Na przykład, przedsiębiorstwo otrzymujące kredyt w wysokości 10 min dol. może zostać zobowiązane do utrzymywania na rachunku czekowym sald kompensujących w wysokości l min dol. Pozostawione środki bank może podjąć i przeznaczyć na pokrycie części strat na wypadek niewypłacalności kredytobiorcy.

1 KOMENTARZ

Możliwość dodawania komentarzy nie jest dostępna.