Jak każdy termin, tak i architektura ma wiele swoich objaśnień. Poznajmy więc różne definicje tego słowa, aby lepiej się z nim zapoznać.

Z większości źródeł dowiemy się, że architektura jest po prostu określeniem różnych obiektów budowlanych. Często uznaje się ją również za obszerną naukę, która wiąże się z projektowaniem obiektów. Projektuje się zarówno budynki, jak i wnętrza pomieszczeń oraz krajobrazy. Można śmiało uznać, że architektura jest także sztuką. Fachowcy pracujący w tej branży muszą w końcu tworzyć zupełnie nowe rzeczy, które mają zachwycać swoim wyglądem. Architektura jest także po prostu działalnością architekta. W tej sytuacji termin oznacza świadczenie przeróżnych usług, którymi jest m.in. projektowanie budowli bądź wznoszenie obiektów. Taka aktywność ściśle łączy się z twórczością architektów. Tutaj wyróżniamy skalę twórczości, która zaczyna się od makro, a kończy na mikro. Na pewno spotkamy się również z innymi objaśnieniami słowa architektura i prawdopodobnie każde z nich będzie prawdziwe.