Jak wiemy, osoby fizyczne i przedsiębiorstwa mające bardziej ryzykowne projekty inwestycyjne, są jednocześnie zdecydowane na zapłatę wyższych odsetek. Jeśli rynkowe stopy procentowe pod wpływem zwiększonego popytu na kredyty lub spadku podaży pieniądza gwałtownie wzrosną, osoby te nadal będą poszukiwały kredytów, podczas gdy bezpieczni inwestorzy, mniej skłonni do płacenia wysokich odsetek, zrezygnują. Z powodu wywołanego tym nasilenia negatywnej selekcji pożyczkodawcy wycofają swoje ofert kredytowe. Poważny spadek akcji kredytowej doprowadzi do zahamowania inwestycji oraz osłabienia ogólnej aktywności gospodarczej. Dramatyczny wzrost niepewności na rynkach finansowych, spowodowany na przykład upadkiem liczącej się instytucji finansowej lur niefinansowej, recesją lub załamaniem na rynku akcji, utrudnia pożyczkodawco wyodrębnienie złych i dobrych kredytów. Brak możliwości rozwiązania problemów negatywnej selekcji zniechęca pożyczkodawców do kontynuowania akcji kredytowej, czego konsekwencją może być spadek liczby udzielanych kredytu inwestycji oraz ogólnej aktywności.