Odwrócona osmoza (5)Odwrócona osmoza jest to proces polegający na rozdzieleniu dwóch substancji płynnych. Proces ten całkowicie musi zostać wykonany mechanicznie w sztucznie zaaranżowanych warunkach. Jest to innymi słowy wymuszona dyfuzja rozpuszczalnika przez specjalną błonę, która to rozdziela dwa roztwory o różnym stężeniu. Odwrócona osmoza prowadzi do zwiększenia różnicy stężeń. W odróżnieniu od osmozy spontanicznej jest wywoływana poprzez przyłożenie do membrany większego ciśnienia niż to w układzie i skierowanie go w przeciwną stronę. Odwrócona osmoza jest jednym z podstawowych procesów odsalania wody morskiej. Metodę tą stosuje się również do oczyszczania ścieków przemysłowych. Jej podstawową zaletą jest małe zużycie energii. Proces odwróconej osmozy został wynaleziony ponad 200 lat temu i przez bardzo długi czas był stosowany i obserwowany jedynie w laboratoriach. Dopiero po wielu latach od odkrycia znaleziono dla niego praktyczne zastosowanie. Proces jest też stosowany w domowych filtrach jednak daje małą skuteczność.