W Polsce wciąż istnieje bardzo wiele osiedli mieszkaniowych, które powstały jeszcze w epoce realnego socjalizmu czyli Polskiej Republiki Ludowej. Osiedla te były próbą rozwiązania problemów mieszkaniowych, które występowały w naszym kraju po zakończeniu wojny. Głównym założeniem podczas budowania i projektowania tych osiedli była szybkość. Pośpiech podczas budowy zaowocował bardzo niską jakością oddawanych mieszkań. Lokale mieszkaniowe na takich osiedlach słynęły z niedoróbek, krzywych ścian i ogólnie bardzo niskiej funkcjonalności. Jednak w owych czasach nie było innego wyboru poza budową własnego domu, a na to mało kogo było stać. Dlatego też mieszkania w blokach były szczytem marzeń i wszyscy robili co tylko się dało żeby takowe zdobyć. Mieszkania te mają również zalety. Zaliczyć do nich można stosunkowo dobrze rozwiniętą infrastrukturę osiedlową w postaci szkół, przedszkoli i ośrodków zdrowia czy sklepów. Z reguły położenie takich osiedli bloków mieszkalnych jest również atrakcyjne i położone są one relatywnie blisko centrów miast.