Co jakiś czas w każdym mieście pojawiając się rusztowania wokoło budynków mieszkalnych, zwykle zwiastują one wielkie malowanie lub ocieplanie, prowadzone przez wynajęte przez mieszkańców firmy lub osiedlowe spółdzielnie mieszkaniowe, zależnie od tego do kogo dany blok lub budynek należy. Ekipy remontowo budowlane prowadzące prace tego typu powinny posiadać odpowiednie uprawnienia, a całe miejsce powinno być dobrze zabezpieczone. Konserwacje budynków czyli w tym przypadku malowanie może odbywać się przy użyciu specjalnych farb hamujących przedostawanie się wilgoci lub też w przypadku metalowych części chroni je przed rdzą lub innego rodzaju utlenianiem. Takie prace powinny być wykonywane raz na kilka lat. Prace związane z ocieplaniem budynków powinny odbywać się przynajmniej raz na 3 do 8 lat zależnie od użytych materiałów, jeśli budynek nadal ocieplany jest azbestem jest to niezgodne z prawem i takie ocieplanie musi zostać usunięte. Obecnie raczej w naszym kraju nie spotkamy raczej budynków ocieplanych azbestem.