Na pewno każdy z nas wie teoretycznie, czym jest architektura. Często jednak nie potrafimy opisać definicji tego słowa. Jak więc wygląda taka definicja?

Samo słowo architektura pochodzi od łacińskiego zwrotu „architectura”. Jest to pewnego rodzaju sztuka oraz technika budowania. Głównym celem architektów jest realizacja wszelkich wymagań nałożonych przez ogół społeczeństwa. W całej dziedzinie wyróżniamy oczywiście różna odmiany, wśród których znajdziemy architekturę miejską, wiejską, sakralną i świecką. Na klasyfikację wpływ ma rodzaj tworzonego budynku oraz jego zastosowanie. Oczywiście w projektach architekci uwzględniają zarówno wymagania estetyczne, jak i te praktyczne swoich klientów. Muszą tworzyć budynki zgodnie z zasadami budownictwa, aby spełniały one warunki bezpieczeństwa.

Jeśli więc sami chcemy pracować w branży architektonicznej, na początku zapoznajmy się lepiej z samym terminem architektury. Może mieć on bowiem wiele, różnych definicji, a każda z nich wskazuje na inne cechy branży.