Jeden z poglądów na działalność administracji rządowej mówi, że biurokracje służą interesom publicznym (jest to teoria interesów publicznych). Niektórzy ekonomiści rozwinęli jednak teorię działalności administracji, według której jej poczynaniami kierują również inne czynniki. Teoria biurokratycznych zachowań wskazuje, że celem biurokracji jest maksymalizacja jej własnego dobrobytu, podobnie jak zachowanie konsumentów jest motywowane maksymalizacją dobrobytu osobistego, zaś zachowanie firm – maksymalizacją zysków. Dobrobyt biurokracji związany jest z przysługującą jej władzą oraz prestiżem. Dlatego zgodnie z tą teorią ważnym czynnikiem wpływającym na działalność banku centralnego jest dążenie do zwiększania zakresu jego władzy oraz prestiżu. Jakie prognozy wynikają z takiego postrzegania banków centralnych – na przykład Fed? Prognoza, według której Rezerwa Federalna będzie ostro walczyć o zachowanie swojej autonomii, raz po raz wytrzymuje weryfikację, ponieważ Fed nieustannie odpiera próby Kongresu zmierzające do przejęcia kontroli nad jej budżetem. Jest to rzeczywiście dość niezwykłe, w jaki sposób Fed udaje się mobilizować lobby bankowców i ludzi biznesu do zachowania jej niezależności w sytuacji zagrożenia. Inna prognoza mówi, że Rezerwa Federalna będzie starała się unikać konfliktu z grupami nacisku, które mogłyby zagrozić pozbawieniem jej władzy i zmniejszeniem autonomii. Działania Fed mogą przybrać kilka form.

1 KOMENTARZ

Możliwość dodawania komentarzy nie jest dostępna.