Człowiek nie lubi nieprzewidzianych wypadków, a szczególnie takich, które niosłyby ze sobą jakiekolwiek nieprzyjemne dla ogółu konsekwencje i za każdym razem w miarę możliwości stara się im przeciwdziałać – o ile o tym pamięta. W każdym mieście niezwykle istotna jest kontrola wodociągów, gdyż jest to sprawa niezwykłej wagi. W końcu nawet Projekty wod-kan Trójmiasto zatwierdza po wyjątkowo skrupulatnym sprawdzeniu, a co dopiero funkcjonowanie gotowych instalacji. Trzeba sprawdzać je co jakiś czas, aby mieć pewność, że nie doszło do zanieczyszczenia wody. Katastrofa taka niosłaby ze sobą naprawdę poważne skutki dla całego społeczeństwa. Nie wolno również zapominać o problemach ze swobodnym przepływem w rurach. Gdyby znalazła się tam jakaś przeszkoda, jakieś ciało obce blokujące swobodny przepływ ścieków, mogłoby dojść nawet do wybuchu rurociągu z powodu wysokiego ciśnienia. Dlatego Projekty wod-kan Trójmiasto po prostu musi dobrze sprawdzać żeby już na tym etapie wiedzieć, czego oczekiwać.