Architektura budownictwo i projektowanie i budownictwo kubaturowe

Czym jest budownictwo kubaturowe?

W czasach, gdy architektura budownictwo i projektowanie stały się czymś, co otacza nas z każdej możliwej strony, warto przyjrzeć się nieco bliżej tym zagadnieniom. W końcu, warto wiedzieć coś o miejscu, w którym się mieszka.

W Polsce stosunkowo szybko nastąpił rozłam na budownictwo kubaturowe i liniowe. Ale przejdźmy do rzeczy, czym to właściwie jest? Otóż budownictwo liniowe ma na celu sprostać takim wymaganiom jak długość obiektu (np. droga, linia kolejowa, kanał czy wodociąg). Jest to szczególnie ważne, gdy chcemy postawić na tym, aby infrastruktura była funkcjonalna. Wśród obiektów kubaturowych znajdziemy takie budynki jak: hale, biurowce, domy wielo lub jednorodzinne, hotele.

Z tym typem budownictwa skorelowane jest wyrażenie „kubatury budynku”, krótko mówiąc realną pojemność, jaką posiada ten budynek. Podczas pomiarów, pracownicy muszą wziąć pod uwagę takie aspekty jak balkony czy ganki, lub wykluczyć schody zewnętrzne. Cały proces jest dosyć zawiły prawnie, więc warto zatrudnić kogoś z wystarczającym doświadczeniem.