Niektórzy oburzają się, że zmuszani są do sortowania śmieci. Oczywiście, nie ma absolutnego przymusu, jednakże, w większości miejsc w Polsce obywatele są do tego zachęcani. Jeśli nie sortują oni śmieci, to muszą płacić nieco więcej za wywóz śmieci. Ma więc ich to zachęcić do tego, aby regularnie sortować śmieci. Wydaje się, że nie jest to wcale takie trudne, aby po prostu wrzucać śmieci do różnych pojemników. Każdy pojemnik jest przeznaczony do innego rodzaju materiałów. Dlaczego właściwie jest to tak ważne, aby sortować śmieci? Ułatwia to bardzo pracę ludziom, którzy zajmują się recyklingiem. Oczywiście, w inny sposób przetwarza się każdego rodzaju odpady. Jeśli więc nie sortujemy ich, to aby można je było potem przetworzyć, ktoś musi i tak je posortować. Dopiero wtedy można poddać je recyklingowi i wytworzyć granulaty tworzyw. Jest to natomiast proces konieczny, abyśmy w niedługim czasie dosłownie nie zginęli pod natłokiem odpadów, które samoistnie na pewno się nie rozłożą, przykładem takich odpadów są te z plastiku.