Jak wiemy, elektropolerowanie metali jest to technika polegająca na elektrochemicznej obróbki metali. Jakie są jej warunki. Otóż fundamentalnym warunkiem jest wytworzenie na powierzchni stali cienkiej warstwy utworzonej z cząsteczek związków chemicznych bądź innych indywiduów chemicznych (np. jonów) powstałych w wyniku reakcji chemicznych. Wypolerowany przedmiot zostaje następnie podłączony w wannie galwanicznej do anody, co skutkuje naniesieniem na nierówności występujące na powierzchni metalu cienkiej warstwy produktów reakcji o większej oporności właściwej niż wykorzystany elektrolit. Natężenie prądu przypadające na jednostkę powierzchni przekroju poprzecznego przewodnika (gęstość) na wierzchołkach nieregularnej powierzchni będzie oczywiście przewyższała wartość gęstości występującej w zagłębieniach. Kolejnym procesem, jaki następuje, jest niejakie rozpuszczanie metalu, czyli doprowadzenie do redukcji chropowatości powierzchni. Elektropolerowanie metali ma jedną zasadniczą cechę. Jest nią odwrotne podłączenie napięcia, ponieważ jak wiadomo, obiekt nie jest w tym przypadku katodą a jedynie anodą.