Jesteśmy użytkownikami mieszkań, lub domów, które są naszą własnością. Posiadamy akt notarialny świadczący o tym, iż dana nieruchomość, czy nieruchomości są nasze. W polskim prawie istnieje określenie ” nieruchomości budynkowej”. Takie określenie dotyczy prawa do użytkowania wieczystego. Lecz to prawo tyczy się tylko gruntu, który jest własnością np. gminy, miasta, lub Skarbu Państwa. Nieruchomość zostaje w prawdzie oddana w użytkowanie wieczyste, lecz użytkownik wieczysty musi wykupić znajdujące się na gruncie budynki. Dzieje się tak dlatego, iż grunt jest oddany w użytkowanie wieczyste, a budynki jak gdyby nie są oddane i trzeba je sfinalizować, gdy obejmuje się użytkowanie wieczyste. Mimo tej odrębności wszystko razem, czyli budynki i grunt znajdują miejsce w jednym zapisie w księdze wieczystej, z niewielką adnotacją, o faktycznym stanie. Dlatego taki rodzaj własności nosi określenie „własności budynkowej”. Wszystkie kwestie prawne użytkowania wieczystego reguluje ustawa o gospodarce nieruchomościami, oraz kodeks cywilny.

1 KOMENTARZ

Możliwość dodawania komentarzy nie jest dostępna.