Elementy konstrukcyjne w budownictwie

W budownictwie funkcjonuje kilka rodzajów elementów budowlanych wykorzystywanych do budowy ścian i fundamentów. W zależności od przeznaczenia budowy zaopatrują się w cegły, bloczki betonowe lub pustaki.
Cegły to prostopadłościenne materiały budowlane stosowane przy wnoszeniu zarówno fundamentów jak i ścian nośnych, słupów oraz murów i niektórych stropów. Ich historia w budownictwie sięga już starożytności. Materiałem budującym cegłę są: glina, wapno, piasek oraz cement.
Bloczki betonowe, podobnie jak cegły czy pustaki, są drobnymi materiałami wykorzystywanymi jako elementy konstrukcyjne w budownictwie. Wykonuje się je z betonu zwykłego i stosuje zarówno w budownictwie podziemnym jak i nadziemnym, m.in. do budowy ścian piwnicznych, podmurówek oraz ław fundamentowych. Przy budowie fundamentów pozwalają już na etapie budowy osiągają swoją maksymalną wytrzymałość – w odróżnieniu do wykorzystanych w tym celu mieszanek betonowych Wykonanie konstrukcji z użyciem bloczków betonowych, oprócz wytrzymałości na ściskanie, zapewnia mrozoodporność i niski stopień nasiąkliwości.
Pustaki są elementami ceramicznymi lub betonowymi wykorzystywanymi przy budowie ścian zewnętrznych jak i wewnętrznych. Proces produkcji pustaka jest zbliżony do produkcji cegieł jednak zasadniczą cechą różniącą te dwa materiały jest wielkość oraz struktura. Pustaki są bowiem elementami o dużych wymiarach zawierającymi otwory.Wytrzymałość mechaniczną pustaków, podobnie jak w przypadku innych elementów konstrukcyjnych, opisuje się przy pomocy klasy.