Wykonywanie instalacji przeciwpożarowych to coś, co od lat jest wymagane przez prawo budowlane. Zazwyczaj instalacje takie opierają się na korzystaniu ze specjalnego rodzaju wodociągów wysokiego ciśnienia, które potrafią przepompować bardzo dużą ilość wody w jednostce czasu. Zapewnia to bezbłędne działanie wszystkich elementów systemu. Jednak nie wszędzie możliwe jest podłączenie się do takiej instalacji, a czasami zwykła instalacja wody użytkowej nie zapewnia na tyle dużego ciśnienia, by odpowiednio szybko ugasić pożar w budynku. Aby móc wybudować instalację przeciwpożarową konieczne jest zastosowanie specjalnych zbiorników wodnych. Zbiorniki przeciwpożarowe, bo o nich właśnie mowa, to miejsce gdzie zgromadzona zostaje woda, która później zostanie używa do zasilenia na przykład systemu natrysku gaśniczego, lub instalacji hydrantów w budynku. Dzięki temu budynki użyteczności publicznej możemy budować również na obszarach, gdzie normalne instalacje nie mają racji bytu, na przykład na wsiach.

1 KOMENTARZ

Comments are closed.