Pracodawca, wysyłając swojego pracownika do pracy poza jego standardowe miejsce pracy, musi pamiętać o kilku podstawowych zasadach. Przede wszystkim o wypłaceniu odpowiedniej diety, której stawki określają właściwe przepisy. Oddelegowanemu pracownikowi przysługują nie tylko diety, ale też zwrot kosztów m.in. za przejazdy i noclegi, dlatego wynagrodzenia pracowników oddelegowanych mogą się różnić. Standardowa dieta wynosi 30 zł za jedną dobę podróży. Do tej kwoty należy doliczyć koszty dojazdu oraz ewentualnego noclegu. Aby pracownik mógł udać się w delegację, musi otrzymać od pracodawcy polecenie wyjazdu. Może być ono w formie ustnej, jednak dla celów podatkowych warto jest zadbać o polecenie w formie pisemnej. Na druku powinny znajdować się informacje dotyczące terminu wyjazdu, celu podróży, miejscowości docelowej, środka transportu oraz terminu rozliczenia. Pracodawca ma obowiązek wypłacić wynagrodzenie za delegację w ciągu maksymalnie 14 dni po jej zakończeniu, a przed wyjazdem powinien przekazać pracownikowi zaliczkę na podróż.