W zasadzie określenie „nieruchomość” jest bardzo szerokim pojęciem, gdyż obejmuje sferę budowlaną, gruntową, leśną itd. Szerokim rodzajem nieruchomości jest ziemia, grunt, rola, czyli najprościej mówiąc nieruchomość rolna. Nieruchomości rolne obejmują tereny, na których może być prowadzona działalność rolna. A więc istnieje możliwość prowadzenia gospodarstwa, o różnym profilu rolnym. Może to być gospodarstwo hodowlane, lub sadownicze, ogrodnicze, czy zajmujące się uprawą zbóż. W polskim prawie istnieje kilka definicji określających nieruchomości rolne. Jednak najczęściej wykorzystywana jest definicja pochodząca z ustawy o podatku rolnym. Pojęcie „gospodarstwa rolnego”, także posiada kilka definicji, co jest spotykane również w ustawie o podatku rolnym. Czasem bywa, że ludzie dokonują sprzedaży nieruchomości rolnej, wtedy istnieje konieczność sporządzenia akt notarialnego sprzedaży gruntu. Taki akt jest zbyteczny w przypadku sprzedaży ruchomości, co w gospodarstwie rolnym może znaczyć: zwierząt, plonów, sprzętu itd.

1 KOMENTARZ

Comments are closed.