Osoby, które ubiegają się o kredyt bankowy w znacznej wysokości, powinny dysponować odpowiednim zabezpieczeniem. Dzięki temu bank będzie ponosił znacznie mniejsze ryzyko kredytowe i zgodzi się na przystępne warunki kredytu bądź pożyczki. Duże znaczenie ma fakt, że najbardziej rozpowszechnioną formą zabezpieczenia jest hipoteka. Niestety, procedura jej ustanowienia jest mocno skomplikowana. Kancelaria Notarialna Kraków pouczy nas o wszelkich możliwościach, jakie posiadamy w danej sytuacji. Bardzo ważne jest przedstawienie notariuszowi aktualnej księgi wieczystej. Na jej podstawie możliwa będzie ocena, czy ustanowienie hipoteki w danej sytuacji jest dopuszczalne. Ponadto notariusz będzie w stanie sporządzić odpowiedni akt, który jest jedyną formą ustanowienia hipoteki w naszym porządku prawnym. Z takim dokumentem niezbędna będzie wizyta w sądzie celem rejestracji nowego stanu prawnego. Nie trzeba się obawiać nadmiernych kosztów związanych z tą procedurą. Notariusz pobierze jedynie taksę w minimalnej wysokości.