Docieplenia budynków są istotnym elementem, który zwiększa izolację termiczną budynków. Dzięki niemu można ograniczyć ogrzewanie, a to przekłada się na wyraźną oszczędność finansową. Izolacja ścian spełnia odpowiednio swoje funkcje, gdy wykorzysta się dopasowany system produktów, które są niezbędne do właściwego zrealizowania termicznej izolacji budynku. Najkorzystniejszym rozwiązaniem byłoby wykorzystanie produktów jednego producenta.
Docieplenia budynków są wykonywane coraz częściej, ponieważ są one coraz tańsze dzięki poprawie technologii. Innym czynnikiem powodującym zwiększenie częstości ich wykonywania jest wzrost świadomości ekonomicznej Polaków. Realizacja docieplenia wiąże się z dużym wydatkiem, jednak w perspektywie wieloletniej okazuje się być bardzo opłacalna.
Należy decydować się na firmy, które oferują wykonanie docieplenia budynków odpowiedni sposób. Nie należy korzystać z najtańszych ofert, ponieważ mogą one wiązać się ze znacznym obniżeniem jakości. Prawidłowe wykonanie docieplenia jest bardzo istotne.