Biuro informacji kredytowej prowadzi wszystkie dane osobowe dotyczące osoby zadłużającej się w przeszłości jak i obecnie w banku. Biuro również posiada dane na temat wszystkich kredytów i zobowiązań, jakie kiedykolwiek kredytobiorca zaciągnął wobec banku. Są tam wielkości pożyczanych sum, terminy spłat oraz w jakiej walucie udzielony został kredyt. Jednym słowem cała historia zadłużenia wobec banku. Dane w BIK-u dotyczą bez wyjątku wszystkich rachunków kredytowych, jakich udzielają banki swoim nabywcom.  Tych spływających do banku regularnie i terminowo oraz z którymi są kłopoty z ich uregulowaniem. Na termin i okres przechowywania danych w BIK-u wpływa zgoda dłużnika na przetwarzanie jego danych osobowych. Z reguły nikt albo prawie nikt nie zabrania bankom w przetwarzaniu danych osobowych. Dane osobowe mogą być przetwarzane bez zgody ich właściciela, przez co najmniej pięć lat. Jednak odbywa się to pod pewnymi uwarunkowaniami. Terminy spłat nie były przeszczekane a okres zwłoki był nie mniejszy niż dwa miesiące. A od listu ponaglającego do spłaty kolejnej raty upłynął, co najmniej miesiąc. Według prawa bankowego dane osobowe mogą być przetwarzane przez bank, co najmniej dwanaście lat..