Zbieraniem ścieków, które wyprodukujemy w naszym domostwie zajmują się zbiorniki zwane szambami. Są to specjalnie wydrążone w ziemi otwory, w które wpuszczone są kręgi betonowe, które przetrzymują wewnątrz wydaloną wodę i fekalia. Opróżnianie szamba wykonywane jest kilka razy do roku, po czym znów można napełnić je odchodami. Wszystko to sprawia, że szamba są wygodną formą odprowadzania naszych domowych ścieków. Budowa szamba wymaga przestrzegania kilku ważnych reguł. Po pierwsze, szamba betonowe muszą mieć wybetonowane również dna. W innym przypadku ryzykujemy tym, że wodnista część ścieków przesiąknie do gruntu, pozostawiając w szambie twardą zawiesinę, której żaden wóz asenizacyjny nie będzie w stanie wyciągnąć. Niestety, takie szambo należy uznać za uszkodzone i zasypać. Są firmy, które zajmują się wydobywaniem treści z tego rodzaju zbiorników, ale jest to na tyle kosztowne, że często po prostu nieopłacalne. Istotne jest również zastosowanie odpowiednich kręgów, które nie ulegają procesom erozji w kontakcie z wodą i fekaliami.